Σχολικά γεύματα σ΄ όλα τα σχολεία του

Ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πρωτοβουλία του